1 . نظارت و بازرسی از روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی طرح انتقال گاز به مناطق شرقی و جنوب شرقی – خط لوله 56 سراسری هفتم (عسلویه – بندر عباس-ایرانشهر)

2 . نظارت و بازرسی از روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی طرح انتقال گاز ترش عسلویه به آغاجاری – خط لوله پنجم سراسری گاز

3 . نظارت و بازرسی از روند رعایت ملاحظات زیست محیطی خطوط لول انتقال گاز 48 شمال – شمال شرقی،  “42 میامی – دشت شاد و “42 قوشه دامغان – نکاء

4 . نظارت  بازرسی از روند رعایت الزامات زیست محیطی طرح تعویض خط لوله گاز “56 کنگان – فراشبند

5 . نظارت و بازرسی از روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی شماره 2 و احداث شهرک صنعتی شماره 3

6 . نظارت و بازرسی از روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر

7 . مطالعات تعیین راهکارهای کنترل آلودگی آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و احیای توان از دست رفته

8 . ارزیابی انتشار گازهای آلوده از سطح حوضچه های فاضلابی و طراحی و ساخت سیستم جمع آوری و تصفیه گاز

9 . آنالیز نمونه های مربوط به پروژه ارزیابی زیست محیطی، تدوین اهداف و برنامه های زیست محیطی و ارائه راهکارهای علمی، عملی و تحقق این اهداف در شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه، میدوک و سونگون)

10 . بررسی وضعیت و اندازه گیری آلاینده های اتمسفری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

11 . بررسی و برآورد سهم انتشار آلاینده های هوا از منابع مختلف، تغییر شعاع تاثیر و تعیین محل استقرار دستگاههای پایش معلق هوا در شرکت فولاد خوزستان

12 . همکاری با شرکت مپنا در راستای آنالیز کیفی آب دریای خلیج فارس

13 . آنالیز کیفی پساب نهایی خروجی و لجن تصفیه خانه، تصفیه خانه جنوب تهران

14 . بررسی کیفی و کمی راندمان  فیلترهای شرکت سامسونگ

15 . آنالیز کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه شرکت شهر دارو