آزمایشگاه میکروبیولوژی با دارا بودن دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی لازم همچون انکوباتور، اتوکلاو، میکروسکوپ ، بن ماری و… ، آماده ی ارائه ی خدمات آزمایشگاهی مطابق با جدیدترین و به روزترین روشها توسط متخصصین مجرب و توانمند میباشد.