آزمایشگاه آب و فاضلاب فعالیت خود را از سال 1378 آغاز و در سال 1381و 1396 به ترتیب، گواهی نامه آزمایشگاه معتمد را از سازمان حفاظت محیط زیست و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه (ایزو 17025) را از مرکز ملی  تایید صلاحیت ایران اخذ نمود.

این آزمایشگاه با برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی لازم همچون اسپکتروفتومتر، جذب اتمی و امکانات آزمایشگاه صحرایی علاوه بر نیازمندی های آزمایشگاهی و تحقیقاتی حوزه آب و فاضلاب، توانایی ارایه خدمات آزمایشگاهی به طرح های مشاوره ای و اجرایی را نیز دارا می باشد. اجرای دقیق ضوابط کنترل  و تضمین کیفیت (QA/QC)، بهره گیری از آخرین روش های نمونه برداری و آنالیز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند از اهداف این مجموعه می باشد.