وبینار ” شارژ باتری های لیتیوم زیر 20 دقیقه: یک چالش فنی و صنعتی برای وسایل نقلیه الکتریکی” ، توسط دکتر Rachid Yazami

دوشنبه 6 بهمن ماه 1399ساعت 10:30تا 11:30