این آزمایشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون نمونه های زیادی را ازکارخانه ها و صنایع  تهران و کلیه ی نقاط کشور دریافت کرده که برخی از آنها را به اختصار در زیر ذکر میشود:

 1. شرکت اتریشی واباگ ( پیمانکار شرکت آب و فاضلاب تهران)
 2. شرکت ژرف کار جم
 3. شهرداری منطقه ی 22 تهران
 4. شرکت شهردارو
 5. متالوروژی رازی
 6. شرکت پارس کنسولت
 7. شرکت گلستان
 8. شرکت اتحاد موتور
 9. کشنتارگاه فجر
 10. لبنیات می ماس
 11. شرکت ارتباطات زیر ساخت
 12. شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی
 13. شرکت آب منطقه ای تهران
 14. دانشگاه امام حسین (ع)
 15. شرکت نانو فن آوران الوند
 16. شرکت چاپ ونشرکتابهای درسی
 17. صنایع بسته بندی ایران
 18. شرکت چاپ ونشر بانک ملی
 19. البرز پلور
 20. صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز