سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک‌زدایی آب دریا)”

با توجه به تاکید بر انتقال فناوری نمک‌زدایی آب در  تبصره ذیل بند الف ماده 36 برنامه ششم توسعه کشور و مسئولیت این انستیتو در این حوزه، از سال اول برنامه این موضوع پیگیری و به معاونین ذیربط در وزارت نیرو مراجعه شده و در نتیجه آن مقرر شد تا وضعیت اجرای این ماده و تبصره آن(تنها در بخش نمک‌زدایی عنوان شده در این ماده قانونی) با مشارکت مسئولین ذیربط بررسی و نتایج آن به عنوان الگویی برای مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در رفع چالش ملی مورد استفاده قرار گیرد.

نهایتا اولین نشست سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک‌زدایی آب دریا)”با اهداف ذیل و با تاکید بر مدیریت انتقال فناوری:

  • تبیین اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نمک‌زدایی در تامین آب کشور و اجرای ماده 36 برنامه ششم توسعه
  • تعیین الزامات اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه نمک‌زدایی
  • تعیین نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مدیریت انتقال فناوری حوزه نمک‌زدایی آب
  • معرفی پتانسیل دانشگاه‌ها و مراکز علمی در حل مسائل نمک‌زدایی کشور
  • جلب مشارکت برای همکاری‌های بین بخشی جهت عملیاتی ساختن ماده 36 برنامه ششم توسعه
  • بررسی نیاز کشور به یک مرکز تخصصی علمی در حوزه نمک‌زدایی با استفاده از تجربیات و فعالیت مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی

در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1397 توسط انستیتو آب و انرژی و با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمک‌زدایی و مدعوینی از اساتید و پژوهشگران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

در بخش نشست پنل پس از اظهارنظر حاضرین، مقرر گردید با تشکیل 5 کارگروه‌ با مشارکت علاقه‌مندان حاضر، بررسی‌های لازم برای اجرایی شدن این ماده از قانون و تبصره ذیل آن انجام و نتایج حاصل در یک نشست دیگر ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 

گزارش عملکرد کارگروه های فوق الذکر

نشست دوم سمپوزیوم در 17 دی ماه 1397 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نشست سوم در تاریخ 29 دی ماه 1397 در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و نهایتا بیانیه با جمع‌بندی نظرات حاضرین در یک جلسه با جمع محدودتری از اعضای حاضر تنظیم گردید.

خلاصه گزارش نشست های سمپوزیوم نمک زدایی 1397 دانشگاه صنعتی شریف