گروه پژوهشی سامانه های آب شیرین کن و نمکزدایی

آب به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات در برنامه های بالادستی بخصوص در برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نگاهی به عرصه های پهناور ساحلی و دریایی ایران و از سوی دیگر کمبود منابع طبیعی آب شیرین در اغلب این نواحی ، اهمیت استفاده از سامانه های نمک زدایی آب را روشن می سازد.  در دانشگاه صنعتی شریف، انستیتو آب و انرژی در سال 1346 با هدف نمک زدایی از آب های شور و ایجاد تکنولوژی مستقل در این صنعت، همراه با آموزش کادر متخصص و ارائه خدمات فنی و مهندسی در این زمینه تاسیس گردیده است. علاوه بر پروژه های انجام شده در حوزه نمک زدایی آب در این انستیتو، طرح ها و پروژه های مختلفی نیز در برخی از دانشکده ها در این حوزه به انجام رسیده است.

گروه پژوهشی سامانه های آب شیرین کن و نمکزدایی در سال 1394 در انستیتو آب و انرژی با مجوز معاونت پژوهش و فناوری با هدف تجمیع توانایی کل دانشگاه صنعتی شریف به شکل یکپارچه تاسیس گردید. با تشکیل این گروه، و همکاری بین دانشکده ای، و انجام کارهای مشترک ملی و بین المللی، علاوه بر یکپارچه‌سازی و ارتقا کارهای علمی و فنآورانه دانشگاه در این حوزه، فعالیتهای دانشگاه نیز منطبق با نیازهای موجود صنایع فعال در حوزه نمک زدایی آب در کشور می شود.

یکی از اولین اقدامات این گروه پژوهشی تهیه نقشه راه پژوهشی دانشگاه در حوزه نمک زدایی آب ، در سال 1395، با توجه به نیازها و مشکلات علمی و فناورانه صنایع مرتبط در این حوزه در کشور می باشد.

اهداف و وظایف

1- کمک به توسعه علم و فناوری سامانه های نمک زدایی آب در کشور

2- انجام طرح ها و پروژه های کاربردی مشترک، و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت در زمینه نمک زدایی آب

3- تجمیع پتانسیل علمی و اجرائی دانشگاه در زمینه نمک زدایی آب

4- تاسیس و بهبود وضعیت آزمایشگاههای مرتبط با اهداف و تعریف پروژه های مشترک

5- برگزاری سمینار، کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت مرتبط و انجام بازدید های دوره ای از سامانه‌های فعال در کشور

6- هماهنگی و پشتیبانی آموزش های مرتبط در زمینه نمک زدایی آب در دانشکده های مربوطه

7- جهت دهی مناسب به پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی با توجه به نیاز صنعت نمک زدایی آب در کشور

اعضای فعلی گروه عبارتند از:

این گروه هم اکنون شامل اعضای زیر می باشند. علاقه مندان جهت عضویت در این گروه می توانند با آقای‌دکتر‌ حمید مهدیقلی مسول گروه پژوهشی (mehdi@sharif.edu) تماس حاصل فرمایند.

انستیتو آب و انرژی

 • دکتر علی اصغر اعلم الهدی
 • دکتر بیژن رحیمی
 • دکتر سیدجمال­ الدین هاشمیان
 • دکتر حمید مهدیقلی

دانشکده مهندسی مکانیک

 • دکتر مجید عباسپور
 • دکتر محمدحسن سعیدی
 • دکتر علی نوری بروجردی
 • دکتر بهشاد شفیعی
 • دکتر علی موسوی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 • دکتر فتح­ الله فرهادی
 • دکتر مهدی برقعی
 • دکتر سیدعباس موسوی