• توسعه و بومی سازی فناوري هاي نمك زدايي آب
  • توسعه و بومی سازی فناوری ها تصفیه و استفاده مجدد پسآب های شهری ، صنعتی و کشاورزی
  • توسعه فناوری های تصفیه آلاینده های اتمسفری صنایع
  • توسعه فناوریهای بازیافت ترکیبات با ارزش از ضایعات صنعتی و معدنی
  • ایجاد گروههای پژوهشی و راه ­اندازی و توسعه دوره­­ های آموزشی تحصیلات تکمیلی میان­ رشته­ای در زمینه آب و انرژی و محیط زیست
  • توسعه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با آب و انرژی و محیط زیست
  • راه اندازی و توسعه دوره­ های بازآموزی صنعتی و فناوری برای صنعت
  • توسعه ارتباطات بین­ المللی