مصاحبه با بنیان گذار انستیتو آب و انرژی: جناب آقای دکتر حسین نوحدانی

مصاحبه با دکتر حسین نوحدانی مؤسس و رئیس سابق انستیتو آب و انرژی مصاحبه‌کننده: دکتر حمید مهدیقلی تاریخ مصاحبه: 95/8/10 سلام آقای دکتر، ضمن تشکر از وقتی که برای این مصاحبه تلفنی دادید، اگر اجازه بدین صحبت را از حدود 60 سال قبل شروع کنیم که شما در آلمان تحصیلاتتان تمام شده بود و احیاناً…

Read More