این دوره آموزشی به درخواست دفتر آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و جهت آشنایی کارشناسان آن سازمان با فناوری‌های نمک‌زدایی توسط این انستیتو در روزهای 20، 27 و 29 بهمن ماه 1398 به مدت 12 ساعت در آن سازمان برگزار گردید .

مسئول برگزاری:

آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی

مسئول هماهنگی:

خانم مهندس غزاله ملاجانی

مدرسین دوره:

  • آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی
  • آقای دکترهمایون ذاکر
  • آقای دکتر بیژن رحیمی

Leave a Comment