این کارگاه آموزشی به درخواست معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست و جهت آشنایی کارشناسان آن سازمان با فناوری‌های نمک‌زدایی و اثرات محیط‌زیستی این سامانه‌ها توسط این انستیتو از تاریخ 26 لغایت 28 تیرماه 1397، در شهر بندرعباس استان هرمزگان برگزار گردید. دو روز اول این کارگاه به صورت تئوری به آشنایی با فناوری‌ها و اثرات محیط‌زیستی واحدهای نمک‌زدایی پرداخته و در روز سوم از سه واحد نمک‌زدایی در شهر بندرعباس بازدید میدانی صورت گرفت.

مسئول برگزاری:

آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی

مسئول هماهنگی:

خانم مهندس غزاله ملاجانی

مدرسین دوره:

  • آقای دکتر همایون ذاکر
  • آقای دکتر کریم قاسمی پناه
  • آقای مهندس منصور هوشمند

Leave a Comment